Nová prevádzka na Šípku

Podporujeme prevádzky na ŠípkuLogo Lady Bistro Partizánske Šípok

Práce na cyklochodníku v plnom prúde

Garage Cafee

Logo: Garage CafeeUtorok – Štvrtok 14:00 – 20:00
Piatok – Sobota 14:00 – 22:00
Nedeľa 14:00 – 20:00
Pondelok – Zatvorené

Archív článkov

Zber objemného odpadu

3. máj – Šípok

Pravidlá zberu:

Dňa 3. Mája sa uskutoční zber objemného odpadu.

Objemný odpad je taký, ktorého rozmer je väčší, ako bežná zberná nádoba na komunálny odpad. Do objemného odpadu patrí napr. starý nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, drevené okenné rámy bez skla a pod.

Do objemného odpadu nepatrí stavebný odpad, odpad zo záhrady, elektroodpad (chladničky, televízory, práčky), bežne zbieraný vytriedený komunálny odpad (papier, kartón, sklo, plasty, kovy), pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, plechovice z farieb, riedidiel atď.).

Odpad vyložte večer pred dňom zberu alebo ráno do 6.00 hod. v deň zberu pred váš dom tak, aby bol k nemu prístup priamo z ulice, ale aby neznemožňoval pohyb chodcov alebo neobmedzoval dopravu.

Starý nábytok rozoberte na menšie časti, aby zaberal čo najmenší objem, kovania nemusíte odstrániť.

Nevykladajte odpad, ktorý nepatrí do objemného odpadu, zberové tímy vám ho neodvezú.

Odpad, ktorý nestihnete vyložiť, alebo ktorý nie je predmetom tohto zberu, môžete odviezť celoročne na Zberný dvor na sídlisku Šípok, kde vám bude odobratý bezplatne (neplatí pre stavebný odpad).

Zberové vozidlá budú vybavené kamerou pre zdokumentovanie priebehu zberu a možnosť spätnej kontroly a zároveň bude zber monitorovaný mestskou políciou.

Zber odpadu bude riadený tak, aby umožnil ďalšiu recykláciu a znížil množstvo odpadu, ktoré končí na skládke. Snažíme sa tak chrániť životné prostredie a mať náklady na zber pod kontrolou.

Sociálny TAXIK

Foto: Socialny taxik PartizanskeObjednávky: 0910 233 433
Cena za jazdu 1.00 €
Pracovné dni od 06:30 – 14:30

Oznamy pre verejnosť