Pomoc obyvateľom

Hľadá sa Huawei p30 lite
Kontakt

Práce na cyklochodníku v plnom prúde

Garage Cafee

Logo: Garage CafeeUtorok – Štvrtok 14:00 – 20:00
Piatok – Sobota 14:00 – 22:00
Nedeľa 14:00 – 20:00
Pondelok – Zatvorené

Archív článkov

Zasadnutie – 6. Marec 2023

Zasadnutie zo dňa 6. Marec 2023

Prítomní: Mária Bielešová, PhDr. Gabriela Ďurinová, Mgr. Eva Ďurinová, Ing. Ľubomír Fiksel, Igor Hrmo, Daniela Kaksová, Miroslava Korcová, Jana Mazáková, Róbert Rybanský, Michal Trčo, Ing. Daniela Valaštínová, Michal Herda

PROGRAM:

1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
2. Podnety od občanov
3. Rôzne
4. Záver

Bod č.1

Marcové rokovanie VMČ Šípok otvorila jeho predsedníčka Mária Bielešová a dala odsúhlasiť

program rokovania. Ten bol jednohlasne prijatý.

Bod č. 2

Občania sídliska Šípok sa na poslancov a členov VMČ obrátili s nasledovnými požiadavkami a podnetmi:

Pre starších a hendikepovaných spoluobčanov navrhujeme osadiť na betónové múriky popri chodníku na Horskú ulicu, vedľa schodov, drevené dosky, ako oddychové lavičky

Navrhujeme vyčistiť od lístia z oboch strán odtokový kanál na Horskú ulicu, smerom ku cintorínu, na kopec

Navrhujeme opravu poškodeného schodu na kopec, nad veľkým schodiskom na kopec (schod je už opravený).

Občania nás upozornili aj na ostré obrubníky nového chodníka na J. Kráľa pri BD 1167,

zároveň aj na neporiadok po ľuďoch bez strechy nad hlavou, konkrétne popri rieke Nitre smerom ku železničnému mostu,

taktiež na potrebu obnoviť farbou vyblednuté čiary na parkovanie

VMČ Šípok navrhuje na podnet občanov vypíliť suchý ihličnatý strom na Horskej ul. pred BD 1311/14 a zároveň tlmočí prosbu obyvateľov BD o zachovanie asi 80 cm pníka, ktorý chcú využiť na dekoráciu.

Bod č. 3

V bode rôzne členovia VMČ Šípok prekonzultovali blížiace sa akcie Mesta Partizánske, ako zber použitého kuchynského oleja, upratovanie mesta, upratovanie schodov pred maľovaním, plánovaný autobusový zájazd a iné plánované aktivity.

Bod č. 4

V závere rokovania VMČ Šípok poďakovala poslankyňa Mária Bielešová kolegom za účasť a aktívny prístup v práci vo výbore.

V Partizánskom, 9. marca 2023

Zápisnicu vypracovala: Mária Bielešová

Pozri predošlé zasadnutia.

Sociálny TAXIK

Foto: Socialny taxik PartizanskeObjednávky: 0910 233 433
Cena za jazdu 1.00 €
Pracovné dni od 06:30 – 14:30

Lekáreň Savmed

Lekáreň SAVMED, Šípok Partizánskelogo Lekaren Savmed
Pondelok – Piatok 07:30 – 17:30
Sobota – 08:00 – 12:00

Nadchádzajúce udalosti

Oznamy pre verejnosť


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/9/8/9838bc3d-d88d-42bf-9b45-826cc33c4c31/sipok.sk/web/wp-content/plugins/floating-related-posts/floating-related-posts-pro.php on line 270