Pomoc obyvateľom

Hľadá sa Huawei p30 lite
Kontakt

Práce na cyklochodníku v plnom prúde

Garage Cafee

Logo: Garage CafeeUtorok – Štvrtok 14:00 – 20:00
Piatok – Sobota 14:00 – 22:00
Nedeľa 14:00 – 20:00
Pondelok – Zatvorené

Archív článkov

Mobilný zber vytriedených odpadov

Mestský úrad v Partizánskom informuje, že dňa 30. mája 2022 sa na území mesta Partizánske uskutoční mobilný zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

Príchod na sídlisko Šípok Partizánske je naplánovaný v čase od 14:45 do 17:00. Miesto zberu bude ul. Malinovského, pri predajni Terno.

Pri zbere môžete odovzdať následovný odpad.

  • absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
  • olejové filtre
  • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
  • rozpúšťadlá
  • oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
  • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
  • batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie.

Bližšie informácie získate na oddelení životného prostredia a dopravy MSÚ Partizánske, na tel. č.: 0917 949 623.

Sociálny TAXIK

Foto: Socialny taxik PartizanskeObjednávky: 0910 233 433
Cena za jazdu 1.00 €
Pracovné dni od 06:30 – 14:30

Lekáreň Savmed

Lekáreň SAVMED, Šípok Partizánskelogo Lekaren Savmed
Pondelok – Piatok 07:30 – 17:30
Sobota – 08:00 – 12:00

Nadchádzajúce udalosti

Oznamy pre verejnosť