Pomoc obyvateľom

Hľadá sa Huawei p30 lite
Kontakt

Práce na cyklochodníku v plnom prúde

Garage Cafee

Logo: Garage CafeeUtorok – Štvrtok 14:00 – 20:00
Piatok – Sobota 14:00 – 22:00
Nedeľa 14:00 – 20:00
Pondelok – Zatvorené

Archív článkov

Základná škola Malinovského

Web stránka: https://zsmalinov.edupage.org/

Názov školy a adresa školy:

Základná škola, Malinovského ul. 1160/31, 958 06 Partizánske

č.tel. riaditeľka: 0918 809 097
č.tel. kancelária: +421 38 7402256
č.tel. šk. jedáleň: +421 38 7401802

Druh školy:základná
Typ školy:plno-organizovaná škola s právnou subjektivitou
Zriaďovateľ:mesto Partizánske (zriaďovacia listina)
V školskom roku 2022/2023
Riaditeľka:Mgr. Alena Barancová
Zástupkyňa riaditeľky:Mgr. Eva Ustinovová
Počet žiakov:299
Počet učiteľov:21
Počet tried:15
Počet vychovávateliek ŠKD:5
Počet oddelení ŠKD:5
Počet nepedagogických zamestnancov:7 + 6 ŠJ

Základná škola na Malinovského ul. v Partizánskom je najmladšou školou v 25-tisícovom meste Partizánske. Je situovaná pod horou. Bola otvorená v školskom roku 1989/1990 na sídlisku Šípok, v okrajovej časti mesta. V blízkosti školy je zastávka MHD, pastoračné centrum a dve predškolské zariadenia.

Škola je plno organizovanou školou s nultým až deviatym ročníkom. Súčasťou školy je aj školský klub detí. Pod správu školy patrí aj viacúčelové ihrisko, ku ktorému je vybudovaný chodník z areálu školy. Keďže v regióne je veľa zahraničných firiem, dôraz je kladený na výučbu cudzích jazykov a informatiky. Časová dotácia týchto predmetov je posilnená voľnými hodinami. V blízkom okolí je to jediná škola so skupinovou integráciou.

Na škole prebiehajú dlhodobo projekty: Stop fajčeniu, aktívne globálne školy, Infovek, e-Twinning, Nadácia Orange, psychosociálny výcvik žiakov deviateho ročníka, diskusný klub v spolupráci s pedag.-psych. poradňou.

Prevzaté zo stránok wikipedia a zsmalinov.edupage.sk


Sociálny TAXIK

Foto: Socialny taxik PartizanskeObjednávky: 0910 233 433
Cena za jazdu 1.00 €
Pracovné dni od 06:30 – 14:30

Lekáreň Savmed

Lekáreň SAVMED, Šípok Partizánskelogo Lekaren Savmed
Pondelok – Piatok 07:30 – 17:30
Sobota – 08:00 – 12:00

Nadchádzajúce udalosti

Oznamy pre verejnosť